Proces weryfikacji metod mikrobiologicznych wg dokumentu PN-EN ISO 13843:2017-10 (próbki wody) oraz ISO/FDIS 16140 część 3 (próbki żywności)” - warsztaty

Organizator: 
A2KCeNT
Miejscowość wydarzenia: 
On-line
Data wydarzenia: 
12.03.2021

Program szkolenia

 

1. Weryfikacja metody – zasady planowania, realizacji i dokumentowania procesu.

 

2. Weryfikacja produktu i weryfikacja metody dla metod referencyjnych, alternatywnych, z opublikowanymi i nieopublikowanymi danymi walidacyjnymi – omówienie zasad.

 

3. Weryfikacja produktu i weryfikacja metody - casy study na podstawie wybranych metod badania próbek wody i żywności

 

4. Granica wykrywalności – jak wykonać doświadczenie laboratoryjne i jak je zinterpretować.

 

5. Odchylenie standardowe precyzji pośrednie oraz błąd systematyczny - cechy charakterystyczne dla mikrobiologicznych metod ilościowych badania żywności.

 

6. Analiza przedstawionych zapisów - case study.

 

7. Zakres weryfikacji ilościowych metod mikrobiologicznych badania próbek wody.

 

8. Kryteria oceny uzyskanych wyników – jakie wartości przyjąć?

 

9. Praktyczne obliczenia poszczególnych cech charakterystycznych – warsztaty.

 

Materiały: A2KCeNT, http://a2kcent.pl/pol/oferta/szkolenia_laboratoria_badawcze_i_wzorcujace...