Sympozjum PODEJŚCIE PROCESOWE NOWYM WYZWANIEM DLA LABORATORIÓW

Organizator: 
Pollab
Miejscowość wydarzenia: 
Wisła
Data wydarzenia: 
11.09.2017

 

Sympozjum

PODEJŚCIE PROCESOWE NOWYM WYZWANIEM DLA LABORATORIÓW

Wisła, 11-13 IX 2017 r.

Organizator: Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

Informacje: www.pollab.pl, sekretariat Pollab; tel. 22 46 45 503