WALIDACJA I POTWIERDZANIE METOD BADAŃ ORAZ SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU W LABORATORIUM ANALITYCZNYM

Organizator: 
CE2
Miejscowość wydarzenia: 
Jastrzębia Góra
Data wydarzenia: 
10.06.2014

 

 

 

WALIDACJA I POTWIERDZANIE METOD BADAŃ ORAZ SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU W LABORATORIUM ANALITYCZNYM

 

Szkolenie nr L/30/14, 10-13 czerwca 2014 r., Jastrzębia Góra

 

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

 

Laboratoria wdrażające i utrzymujące system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 powinny udokumentować jakoœć stosowanych metod badań.

 

Podczas szkolenia dowiesz się na czym polega potwierdzanie w laboratorium metod znormalizowanych i czym jest walidacja metod badań.

Wyjaśnimy jakie wielkoœci charakteryzują metodę badania i wynik badania.

Przedstawimy różne warianty szacowania niepewności pomiaru uwzględniające techniki analityczne i pobieranie próbek oraz w jakim stopniu można wykorzystać wyniki potwierdzania/walidacji metod badań i sterowania jakością badań w procesie szacowania niepewności pomiaru.

 

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatowej, dlatego prosimy o zabranie ze sobą dokumentacji metod stosowanych w laboratorium oraz kalkulatorów, każdy uczestnik będzie mógł skonsultować z prowadzącym interesujące go zagadnienia.

Do kogo adresowane jest szkolenie?

 

Na szkolenie zapraszamy pracowników laboratoriów badawczych posiadających wdrożony system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, akredytację lub przygotowujących się do akredytacji.

 

 

Tematyka:

 

Kompetencje techniczne laboratorium analitycznego w odniesieniu do wymagań normy PN - EN ISO/IEC 17025:2005, a w szczególnoœci dotyczących - personelu; warunków lokalowych i œśrodowiskowych; metod badań; wyposażenia pomiarowego; zapewnienia jakości; pobierania próbek i postępowania z próbkami. Wytyczne PCA i organizacji międzynarodowych w zakresie spełnienia wymagań normy jw. w laboratorium analitycznym, w tym przewodniki EA, ILAC, EURACHEM/CITA

Przytomnienie podstawowych zagadnień z zakresu statystyki matematycznej

Potwierdzanie i walidacja metod badań w laboratorium analitycznym

Ocena przydatnoœci metod analitycznych dla określonych zadań: analiza śladowa i analiza w celu porównania z wartościami granicznymi

Walidacja metod analitycznych - charakterystyka metod analitycznych, obejmująca zdefiniowanie cech metody analitycznej w zależnoœci od rodzaju badań i technik pomiarowych; planowanie walidacji; odpowiedzialność; przebieg walidacji; zapisy

Błędy w analizie chemicznej a Niepewność pomiaru

Procedura szacowania niepewności pomiaru analitycznego

Wykorzystanie wyników walidacji i sterowania jakością badań do wyznaczania niepewności pomiaru (budżet niepewności)

Metody zapewnienia jakości wyników analiz chemicznych, w tym zasady planowania sterowania jakością analiz chemicznych, sterowanie wewnętrzne i badania biegłości

 

Cena: 1760 zł netto + 23% VAT

Informacja o rabacie

- Rabat w wysokości 100 zł netto - dla stałych uczestników naszych szkoleń

- Rabat w wysokości 100 zł netto - dla drugiej osoby zgłoszonej z jednej firmy na to samo szkolenie

- Rabat w wysokości150 zł netto - dla trzeciej i każdej następnej osoby zgłoszonej z jednej firmy na to samo szkolenie

Powyższe rabaty nie sumują się.

 

 

CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. J.

ul. Powstania Styczniowego 95E/2, 20-706 Lublin

tel./faks: 81 442 04 96

szkolenia@ce2.pl; www.ce2.pl

NIP 946 23 78 915 REGON 432641204

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Lublinie

XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000253826