Walidacja metod badań i wzorcowań oraz wewnętrzne sterowanie jakością

Organizator: 
PROLAB Biuro Naukowo Techniczne Józef Izydorczyk
Miejscowość wydarzenia: 
Gliwice
Data wydarzenia: 
28.02.2012

Spis treści szkolenia

  • Wymagania ISO/IEC 17025 dotyczące walidacji i sterowania jakością
  • Parametry charakteryzujące dokładność metod ilościowych (powtarzalność, odtwarzalność, odporność, obciążenie, odzysk, liniowość, selektywność i specyficzność, granice wykrywalności i oznaczalności, niepewność pomiaru)
  • Walidacja metod jakościowych
  • Ocena przydatności metody do zastosowania
  • Wewnętrzne sterowanie jakością ? monitorowanie miarodajności wyników za pomocą kart kontrolnych
  • Przykłady walidacji metod badań i wzorcowań oraz wewnętrznego sterowania jakością
  • Program ProWL.

 

PROLAB Biuro Naukowo Techniczne Józef Izydorczyk

Adres: 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5
Tel/ Fax : (032) 23-80-331
Tel. kom.: 0 602 760 161

biuro@prolabgliwice.com.pl

Tagi: