Walidacja/weryfikacja metod chemicznych – od zaplanowania eksperymentu do sporządzenia karty charakterystyki metody

Organizator: 
A2KCeNT
Miejscowość wydarzenia: 
On-line
Data wydarzenia: 
27.01.2021

Program szkolenia

 

1. Określenie wymagań dla metody badawczej

 

2. Parametry charakteryzujące metodę badawczą: a. Wyznaczanie granicy wykrywalności i oznaczalności b. Ocena zakresu roboczego metody c. Liniowość metody (współczynnik korelacji liniowej, analiza reszt, itd.) d. Precyzja metody w warunkach powtarzalności i odtwarzalności e. Odzysk, dokładność metody f. Selektywność i specyficzność metody

 

3. Które parametry charakterystyczne metody należy wyznaczyć podczas walidacji/weryfikacji metody?

 

4. Jakie techniki statystyczne stosujemy w procesie walidacji lub weryfikacji metody? a. Testy statystyczne stosowane do wykrycia błędu grubego b. Testy istotności

 

5. Jak zaplanować eksperyment laboratoryjny?

 

6. Jak obliczać parametry charakteryzujące metodę badawczą? – przykłady obliczeń w oparciu o wyniki badań – ćwiczenia praktyczne

 

7. Jak ocenić i analizować wyniki uzyskane przy wyznaczaniu parametrów metody?

 

8. Jak przedstawiać wyniki uzyskane podczas przeprowadzonej walidacji lub weryfikacji metody?

 

9. Jakie błędy najczęściej popełniamy w procesie walidacji lub weryfikacji metody badawczej?

 

10. Czy i kiedy należy przeprowadzić ponowną walidację lub weryfikację metody?

 

Materiały: A2KCeNT, http://a2kcent.pl/pol/oferta/szkolenia_laboratoria_badawcze_i_wzorcujace...