XII Copernican International Young Scientists Conference

Organizator: 
UMK Wydz. Chemii
Miejscowość wydarzenia: 
Toruń
Data wydarzenia: 
28.06.2018

 

 

XII Copernican International Young Scientists Conference (XII CIYSCon)

 

28-29.06.2018 r.

 

Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

1. Tytuł konferencji

XII Copernican International Young Scientists Conference (XII CIYSCon), stanowi kontynuację organizowanej przez od 2008 roku Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego.

www.ciyscon.umk.pl

 

2. Termin

28-29.06.2018r., miejsce: Wydział Chemii UMK w Toruniu, ul. Gagarina 7

 

3. Dane organizatora

Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IX KSD, Dziekan Wydziału Chemii UMK
– prof. dr hab. Edward Szłyk

Komitet organizacyjny

·         prof. dr hab. H. Kaczmarek - Kierownik Studiów Doktoranckich WCh UMK

·         dr hab. I. Łakomska, prof. UMK 

·         dr hab. U. Kiełkowska 

·         dr hab. J. Ścianowski 

·         dr hab. J. Nowaczyk 

·         dr hab. A. Nowaczyk 

·         dr A. Filipiak-Szok 

·         mgr S. Kowalska

·         mgr J. Kurzawa

·        mgr M. Plaskacz-Dziuba


4. Zasięg konferencji (np.: międzynarodowa)

XII Copernican International Young Scientists Conference (XII CIYSCon) ma zasięg międzynarodowy. Każdego roku przyjeżdżają do nas doktoranci z Uczelni oraz Jednostek Badawczych z całej Polski (podczas X KSD w 2016 roku gościliśmy doktorantów m.in.
z UMK, CM UMK  w Bydgoszczy, UKW, UTP w Bydgoszczy, UW, PW, WAT
w Warszawie, AGH, UJ w Krakowie, UŁ, PŁ w Łodzi, UG, GUM w Gdańsku, UŚ
w Katowicach, UW, UM we Wrocławiu, UP, UM w Poznaniu, UP w Lublinie, UWM
w Olsztynie, ZUT, PUM w Szczecinie, UJK w Kielcach, PCz w Częstochowie, UZ w Zielonej Górze oraz Instytuty PAN z Warszawy, z Sopotu, z Lublina)

 

5. Przewidywana liczba uczestników

Przewidywana liczba Uczestników, zaproszonych Gości, członków Jury, Kadry Naukowej, Komitetu Organizacyjnego w liczbie 200 osób).

 

6. Charakter konferencji (cykliczna, jednorazowa)

konferencja charakter cykliczny. W tym roku organizowana jest już po raz jedenasty, a swój początek ma 2008 roku.


7. Opis merytoryczny

XII Copernican International Young Scientists Conference (XII CIYSCon) jest skierowane do doktorantów, młodych doktorów, przedstawicieli świata nauki reprezentujących wszystkie uczelnie wyższe, jednostki PAN z całej Polski,  a także Europy. XII CIYSCon ma charakter interdyscyplinarny i kierowane jest do młodych adeptów nauki realizujących swoje badania w zakresie chemii, fizyki i nauk technicznych, farmacji, medycyny, biologii i nauk przyrodniczych. Podczas Seminarium uczestnicy prezentują wyniki w formie komunikatu ustnego lub posteru na trzech równolegle trwających sekcjach: nauk chemicznych, biologiczno-medycznych i techniczno-fizycznych. Wszystkie wystąpienia są oceniane przez specjalistów z danej dziedziny, którymi są pracownicy naukowi wydziałów naszego Uniwersytetu oraz innych szkól wyższych. Najlepsze wystąpienia ustne oraz postery są nagradzane przez komisje oceniające dane dziedziny wiedzy. Dzięki temu spotkaniu naukowcy nie tylko mogą zaprezentować wyniki badań własnych i zapoznać się z tematyką badawczą kolegów, ale także jest to wyjątkowa okazja do wymiany pomysłów, wspólnych dyskusji i nawiązania współpracy międzyuczelnianej.

 

CIYSCon odbywa się pod patronatem honorowym J.M. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - prof. dr hab. A. Tretyna, Dziekana Wydziału Chemii UMK -
prof. dr hab. E. Szłyka, Prezydenta Miasta Torunia - Michała Zaleskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – P. Całbeckiego, PTChem Oddział Toruński, SITPChem.