200 mln zł w ostatnim konkursie Programu Badań Stosowanych

11.12.2013

Dodaj do:
Autor: 
ncbr

 

 

 

200 mln zł w ostatnim konkursie Programu Badań Stosowanych

 

 

Już 18 grudnia rusza ostatni konkurs dla naukowców i przedsiębiorców w Programie Badań Stosowanych. Na finansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało 200 mln zł.

 

 

Program Badań Stosowanych został stworzony aby wspierać naukę i przemysł w zakresie badań stosowanych. Jego celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi i przedsiębiorcami zainteresowanymi zastosowaniem wyników badań w prowadzonej działalności gospodarczej, a także zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wykorzystanie wyników badań naukowych.

 

 

Program obejmuje swoim zakresem dwa podejścia, tzw. ścieżki programowe. Ścieżka A finansuje prowadzenie prac podejmowanych w celu zdobycia wiedzy w określonej dziedzinie nauki, mającej zastosowanie praktyczne, natomiast ścieżka B ma na celu wsparcie badań pozwalających na osiągnięcie z góry założonych celów praktycznych poprzez zastosowanie nowych rozwiązań w określonych branżach. Wnioskodawca musi wybrać, w ramach której ścieżki składa projekt.

 


Obszary tematyczne, w jakich można składać projekt w obu ścieżkach to: nauki chemiczne, geologia, górnictwo i budownictwo, technologie informacyjne, elektronika, automatyka i robotyka, energetyka i elektrotechnika, materiały i technologie materiałowe, mechanika i transport, nauki medyczne i farmaceutyczne, nauki biologiczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne oraz interdyscyplinarne.

 

 

W ramach konkursu wyłonione zostaną projekty, które w największym stopniu spełnią kryteria znaczącej wartości naukowej w kontekście obecnego stanu wiedzy oraz zapotrzebowania na wyniki, jak również wysokiego potencjału rynkowego w obszarze przyszłych aplikacji. Wykonawcy będą mogli w przyszłości kontynuować prace, realizując prace rozwojowe oraz  przygotowując ich wyniki do wdrożenia w przemyśle.

 


Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców i jednostek naukowych prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe. Przedsiębiorcy mogą występować o finansowanie badań tylko wraz z jednostką naukową.

 

 

W dwóch poprzednich edycjach programu Centrum sfinansowało w sumie 331 projektów w łącznej kwocie blisko 1 mld zł.

 


Nabór wniosków potrwa od 18 grudnia br. do 31 stycznia 2014 roku.

 

 

Więcej informacji na stronie www.ncbr.gov.pl