30 mln złotych na rozwój branży chemicznej

19.05.2016

Dodaj do:
Autor: 
ncbrncbr


Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych nad nową generacją produktów w przemyśle chemicznym - to cel nowego programu SYNChem, który Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza wspólnie z firmą Synthos S.A. Inicjatywa dedykowana konsorcjom naukowo-przemysłowym jest pierwszym z serii przedsięwzięć partnerskich NCBR planowanych w tym roku, mających wzmacniać innowacyjność kluczowych sektorów gospodarki.

 

NCBR i Synthos zainwestują wspólnie 30 mln zł w proporcji 1:1. W ramach programu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój konsorcja naukowo-przemysłowe będą mogły się ubiegać o środki na badania naukowe i prace rozwojowe nad nową generacją produktów, tj. ekologicznych antydegradantów, wysokosprawnych elastomerów, bio-pestycydów, włókien i materiałów kompozytowych dla przemysłu i medycyny.

 

- Tworząc SYNChem chcemy wywołać „reakcję łańcuchową” w gospodarce – z jednej strony zmotywować jednostki naukowe, by pracowały nad rozwiązaniami, które mają szansę wdrożenia rynkowego. Z drugiej - staramy się stymulować wzrost zaangażowania przedsiębiorców w finansowanie prac badawczo-rozwojowych. Wkładając połowę środków publicznych bierzemy na siebie połowę ryzyka, które jest wpisane w poszukiwanie innowacji. Natomiast wybór Synthos jako partnera wynika nie tylko z zaangażowania tej organizacji w prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, ale również wagi tych wdrożeń oraz ich udziału w obrotach firmy – mówi dr Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

 

- SYNChem to nowa inicjatywa w Programie Inteligentny Rozwój wspierająca naukowo-przemysłowe przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe w przemyśle chemicznym. Idea programu wpisuje się w realizację rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,  gdyż służy wzmocnieniu jednego z kluczowych sektorów gospodarki, a innowacje powstałe w branży chemicznej znajdują szerokie zastosowanie także w wielu innych dziedzinach – podkreśla Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju.

 

Głównym celem uruchomienia SYNChem jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiego sektora chemicznego w perspektywie 2023 roku.

 

- W dzisiejszym świecie „papierkiem lakmusowym” potencjału gospodarki jest jej innowacyjność. Nauka, biznes i wsparcie publiczne powinny stanowić system naczyń połączonych, który sprzyja tworzeniu innowacji w perspektywicznych sektorach. SYNChem jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie, swoistym katalizatorem współpracy - ocenia prof. Jerzy Kątcki, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

- Piekło jest wybrukowane dobrymi chęciami, a dzisiejszy świat – dobrymi pomysłami. SynChem pomoże nam przekuć niektóre z tych pomysłów na nowe wdrożenia, nowe miejsca pracy i nową jakość w polskich produktach – dodaje Tomasz Kalwat, prezes zarządu Synthos S.A.

 

Nabór wniosków rozpocznie się 20 czerwca i potrwa do 20 września 2016 r.

 

Zgłoszenia będą podlegały ocenie panelu ekspertów w zakresie naukowo-technologicznym i gospodarczo-biznesowym. Wnioskodawca będzie zatem musiał obronić swój pomysł, konfrontując go w bezpośredniej rozmowie ze specjalistami. Ocenie poddany będzie również zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy, które muszą zapewnić prawidłową realizację zaplanowanych zadań. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln zł.

 

Wspólne przedsięwzięcia NCBR z partnerami po stronie biznesu stanowią mechanizm finansowania prac badawczo-rozwojowych, w którym realizowana jest agenda badawcza opracowana na bazie zaproponowanych przez partnera obszarów problemowych. Warunkiem podjęcia takiej współpracy przez NCBR jest założenie osiągnięcia istotnego efektu ekonomicznego w obszarze działalności partnera oraz przyczynienie się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności danego sektora. Jedynym programem w tej formule realizowanym dotychczas we współpracy z przemysłem był CuBR (wsparcie innowacji w przemyśle metali nieżelaznych). Wśród zaplanowanych na ten rok są programy tworzone wspólnie z PKP PLK oraz PGE.