40 mln na prace B+R w przemyśle metali nieżelaznych

3.09.2014

Dodaj do:
Autor: 
ncbr

 

 

 

40 mln na prace B+R w przemyśle metali nieżelaznych

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A. ogłosiły wyniki pierwszego konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR. Dzięki zwiększeniu budżetu konkursu na innowacyjne badania zwycięskie konsorcja otrzymają ok. 40 mln zł.

 

Przedsięwzięcie Zrównoważony rozwój przemysłu metali nieżelaznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii - CuBR powstało dzięki zawarciu pierwszego w Polsce porozumienia dotyczącego finansowania B+R w przemyśle pomiędzy rządową agencją, a międzynarodową korporacją. Celem jest zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze przemysłu metali nieżelaznych: osiągnięcie istotnego postępu technologicznego oraz wypracowanie rozwiązań umacniających  pozycję polskiej branży metali nieżelaznych jako uczestnika globalnego rynku. 

 

- Realizowany przez nas wspólnie z KGHM Polska Miedź S.A. program CuBR to nie tylko dodatkowe środki na B+R, ale przede wszystkim szansa na  innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe w branży metali nieżelaznych. To właśnie takie projekty mogą przesądzić o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej polskich firm, przynosząc jednocześnie korzyści naszej gospodarce i środowisku naturalnemu - mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

W pierwszym konkursie CuBR dofinansowanie w wysokości ok. 40 mln zł otrzymają cztery konsorcja. Realizowane przez nie projekty dotyczyć będą metod udostępniania głębokich złóż rud miedzi, technologii energooszczędnego rozdrabniania rud miedzi oraz innowacyjnego rozwiązania technologicznego do procesu odmiedziowania żużla w procesie zawiesinowego otrzymywania miedzi. W skład trzech konsorcjów wchodzą przedsiębiorstwa, a ich deklarowany wkład własny wynosi łącznie ok. 8,5 mln zł.

 

Do 22 września natomiast trwa nabór w drugim konkursie, którego budżet wynosi 65 mln zł. Ze względu na szerokie spektrum poszukiwań innowacyjnych rozwiązań organizatorzy zachęcają do udziału nie tylko jednostki związane z przemysłem metali nieżelaznych oraz górnictwem, ale również zespoły reprezentujące inne dziedziny nauki i techniki.

 

Łącznie w ramach CuBR na badania naukowe, prace rozwojowe i działania wspierające transfer ich wyników do przemysłu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A. przeznaczą po 100 mln zł.