Akredytacja na rzecz zapewnienia jakości badań powietrza w kierunku smogu

13.03.2017

Dodaj do:
Autor: 
PCA

 

 

Jakość powietrza to dzisiaj jeden z najbardziej palących problemów cywilizacyjnych. Wciąż docierają informacje o przekraczanych normach zanieczyszczeń. Problem smogu dotyczy większości miast Polski.

 

Badaniem jakości powietrza zajmuje się m.in. Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, które posiada stacje automatyczne oraz manualne. – Instytucja posiada stacje automatyczne oraz manualne. W stacjach automatycznych poziom jakości powietrza jest monitorowany na bieżąco, natomiast w stacjach manualnych badania trwają dłużej, a wyniki przekazywane są w zestawieniach rocznych mówi Halina Ryszkowska, zastępczyni kierownika laboratorium WIOŚ.

 

Kiedy wierzyć badaniom laboratoryjnym?

Nad wiarygodnością przekazywanych sprawozdań czuwa Polskie Centrum Akredytacji, które prowadzi ocenę i potwierdza kompetencje laboratoriów badawczych, laboratoriów wzorcujących, jednostek certyfikujących systemy zarządzania, jednostek certyfikujących wyroby, jednostek certyfikujących osoby, jednostek inspekcyjnych oraz innych podmiotów gospodarczych lub osób działających w systemie oceny zgodności. Laboratoria uzyskują akredytację po wykazaniu wysokich kompetencji, niezależności i bezstronności.

Certyfikaty wydawane przez PCA zapewniają wiarygodność sprawozdań laboratoryjnych. Jak wyjaśnia Mirosława Żółtowska z Działu Akredytacji Badań Emisji w Środowisku PCA, na proces akredytacji składa się przegląd dokumentacji, wizytacja wstępna oraz ocena audytorów na miejscu. – Czynnikiem decydującym o potwierdzeniu kompetencji w procesie akredytacji jest biegłość personelu w realizacji badań, pomiarów oraz opracowaniu miarodajnych wyników badań podkreśliła.

 

Po co laboratoriom akredytacja?

– Akredytacja potwierdza jednoznacznie, że wyniki działalności danej placówki są wiarygodne i przydatne, co jest podstawą do ich powszechnego uznania wyjaśniła Żółtowska. Podstawę oceny stanowią normy międzynarodowe. Formalnym potwierdzeniem kompetencji jest certyfikat akredytacji.

 

Więcej w załączonym video 

 

http://bit.ly/2mehwTA

 

 

Tagi: