Dofinansowanie wyposażenia Laboratorium Biotechologii UO

9.01.2012

Dodaj do:
Autor: 
mr

 

 
Zarząd Województwa Opolskiego, podjął Uchwałę w sprawie wyboru projektu do dofinansowania w ramach III naboru do poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Typ I Szkoły wyższe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. „Budowa Laboratorium Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego – etap II, wyposażenie obiektu dydaktycznego”. 
 
5 stycznia 2012 roku Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji. Całkowita wartość projektu wynosi 941 000,00 tys. zł, natomiast dofinansowanie stanowić będzie 799 850,00 tys. zł (85%). 
 
Przedmiotem projektu jest zakup wyposażenia sprzętowego i meblowego laboratoriów chemicznych i pomieszczeń dydaktycznych Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej. Zakres Projektu obejmuje wyposażenie laboratoriów badawczych w m.in. w meble biurowe do pomieszczeń dydaktycznych, specjalistyczną, nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą i pomiarową powiązaną z dydaktyką oraz wyposażenie pracowni wykładowych w meble, rolety i sprzęt komputerowy oraz audio-wizualny.