Finansowanie staży podoktorskich

23.12.2011

Dodaj do:
Autor: 
mr

 

 
Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła konkurs na finansowanie staży podoktorskich Narodowego Centrum Nauki.
 
Z wnioskami o finansowanie krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora mogą wystąpić osoby fizyczne, które chcą odbyć staż podoktorski w jednostce naukowej. W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski osób rozpoczynających karierę naukową, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem ogłoszenia konkursu na finansowanie stażu podoktorskiego uzyskały stopień naukowy doktora. Wnioski mogą składać również osoby, w przypadku których stan zaawansowania rozprawy doktorskiej pozwala na uzyskanie stopnia naukowego doktora do dnia 30 czerwca 2012 r.
 
NCN zobowiązało się do wypłacania kwot obejmujących wszystkie obowiązkowe obciążenia, które zostały narzucone na pracodawcę z tytułu zatrudnienia stażysty, składki i podatek potrącane z wynagrodzenia stażysty oraz wynagrodzenie netto dla stażysty, które wynosi orientacyjnie:
  • ok. 5500 zł netto miesięcznie w okresie od 1 do 12 miesiąca trwania stażu;
  • ok. 6000 zł netto miesięcznie w okresie od 13 do 24 miesiąca trwania stażu;
  • ok. 6500 zł netto miesięcznie w okresie od 25 do 36 miesiąca trwania stażu.
 
Więcej informacji na stronach Narodowego Centrum Nauki.