II konkurs Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych

2.05.2017

Dodaj do:
Autor: 
NCBR

 

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło II konkurs Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB). Na wsparcie nowatorskich projektów wpisujących się regionalne specjalizacje NCBR przeznaczyło 340 mln zł.

Regionalne specjalizacje to klucz do dynamicznego rozwoju poszczególnych regionów i całej gospodarki. Konkurs RANB, w ramach którego będziemy wspierać projekty w obszarach tematycznych  zgłoszonych przez samorządy, to jeden z mechanizmów zapewniających spójność finansowania projektów B+R na poziomie centralnym i lokalnym. NCBR będzie wspierać wysokiej jakości projekty w konkretnych obszarach, dzięki czemu zwiększy się efektywność inwestowania środków publicznych w innowacyjne projekty  – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Regionalne agendy, centralne finansowanie

Celem Poddziałania 4.1.2 „Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jest wsparcie najlepszych projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych. W oparciu o zgłoszenia z 16 województw wskazanych zostało 5 głównych obszarów badawczych:

·         zdrowe społeczeństwo

·         biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa

·         zrównoważona energetyka, transport i budownictwo

·         innowacyjne technologie dla środowiska

·         innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

- W konkursach RANB stwarzamy konsorcjom naukowo-przemysłowym możliwość realizacji nowatorskich projektów, które bezpośrednio przyczynią się do rozwoju danego regionu, zgodnie ze strategicznymi kierunkami wypracowanym wspólnie przez przedstawicieli administracji, nauki i biznesu. Wychodząc naprzeciw potrzebom wnioskodawców wprowadziliśmy nowe zasady naboru wniosków, co w naszej ocenie zwiększy liczbę dobrych projektów zgłaszanych w konkursie  – zaznacza prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Nabór wniosków podzielony na etapy

Budżet ogłoszonego przez NCBR konkursu wynosi 340 mln zł. Konsorcja naukowo-przemysłowe złożone z maksymalnie 5 podmiotów, których liderem zostanie jednostka naukowa, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 8 mln zł. 

Nowością w konkursie jest wprowadzenie, wzorem „szybkiej ścieżki”, naboru wniosków o dofinansowanie w podziale na etapy. Wnioski  będą  oceniane w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR. Nabór wniosków będzie trwał od 12 czerwca do 12 września 2017 r.