Mettler Toledo

Kryształowa Kolba 2021

22.08.2021

Autor: 
lab

kolba21

 

 

Półtora roku żyjemy w zmienionej sytuacji społecznej i zawodowej. Pandemia odcisnęła swoje piętno na każdym z nas, na każdym w inny sposób. Zwielokrotniła pokłady empatii, zmieniła kąt postrzegania otoczenia, przestawiła hierarchię wartości…

Wiele ciepłych słów uznania i podziękowania za trud w budowaniu bezpieczeństwa sanitarnego i epidemicznego kierujemy do lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Ale jest jeszcze jedna grupa zawodowa, która również włożyła wiele wysiłku, dodatkowej pracy w tym samym celu. Mam na myśli analityków, którzy narażali swoje zdrowie pracując z materiałem skażonym.

Taki sposób myślenia przyświecał redakcji LAB gdy decydowaliśmy o tegorocznym laureacie. Kryształowa Kolba 2021 jest opatrzona dedykacją kierowaną do zbiorowego laureata, to wielotysięczna grupa analityków medycznych.

Przekazanie statuetki odbyło się podczas XXVI Sympozjum Klubu Pollab w Zakopanem. Zarząd Klubu Pollab zobowiązał się wręczyć statuetkę instytucji zatrudniającej przedstawicieli nagrodzonej grupy.