Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie

16.05.2017

Dodaj do:
Autor: 
Tygiel

 

banerChrom

 

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie”

9 czerwca 2017 r.

 

Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

 

Chromatografia znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach nauki. Stanowi nie tylko kluczowy element metodyki wielu badań naukowych ale również narzędzie do monitorowania stanu środowiska, analizy składu produktów spożywczych czy produkcji czystych związków w przemyśle farmaceutycznych i chemicznym. Ogrom technik chromatycznych oraz mnogość ich zastosowań nasuwa konieczność stworzenia ogólnopolskiego forum, na którym specjaliści z różnych branż będą mieli możliwość wymiany swojej wiedzy i doświadczeń.

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie, która odbędzie się 9 czerwca 2017 r. w Lublinie to wydarzenie skierowane do pracowników naukowych, doktorantów, studentów, pasjonatów tematu oraz osób wykorzystujących techniki chromatograficzne w swojej pracy zawodowej. Jej celem jest umożliwienie uczestnikom przedstawienia wyników działalności naukowej uzyskanych w ramach realizacji własnych badań naukowych, prac dyplomowych, doktorskich oraz prac przeglądowych autorów w formie wystąpień ustnych, posterów naukowych oraz rozdziałów w monografii naukowej.

 

Kolejnym czynnikiem wskazującym na konieczność wymiany wiedzy pomiędzy specjalistami jest rosnąca popularność chromatografii. Dzięki nieszablonowemu myśleniu i powstawaniu interdyscyplinarnych zespołów badawczych ciągle znajdowane są nowe zastosowania dla technik chromatograficznych zarówno w sferze badań naukowych jak i systemów komercyjnych. Intencją konferencji jest próba zobrazowania pełnego spektrum technik chromatograficznego rozdziału oraz możliwości ich wykorzystania.

 

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wysłuchania wykładów zaproszonych gości i innych uczestników wydarzenia, a ponadto wygłoszenia własnego wystąpienia ustnego, prezentacji posteru naukowego oraz wydania rozdziału w monografii naukowej. Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej wydarzenia do 23 maja 2017 r.

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową: http://www.chromatograficzna.pl/

 

MetChrom2017