Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka

20.10.2011

Dodaj do:
Autor: 
mr

 

Konferencja Mikrozanieczyszczenia 2011 - ŁódźCykl organizowania konferencji „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” rozpoczęty w 1998 roku doczekał się w roku bieżącym jubileuszu. W dniach 26-28 września 2011 r. odbyło się dziesiąte spotkanie naukowców prowadzących badania w obszarze opisanym tytułem konferencji. Organizatorem jest Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Wykłady, referaty i sesje posterowe odbyły się na Politechnice Częstochowskiej; tematyka obejmowała następujące zagadnienia: źródła zanieczyszczeń w środowisku, obecność mikrozanieczyszczeń w wodzie w odniesieniu do dyrektywy wodnej i planowanych zmian w ustawodawstwie polskim i unijnym, zawartość mikrozanieczyszczeń w ściekach, osadach dennych i ściekowych, powietrzu, glebie i odpadach, obecność mikrozanieczyszczeń w żywności, metodyka oznaczania mikrozanieczyszczeń w próbkach środowiskowych, usuwanie mikrozanieczyszczeń jako produktów ubocznych uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
 
W tym roku uczestnicy wysłuchali 16 wykładów i zapoznali się z 40 tematami prac naukowych opisanymi na posterach. 
 
Pełna relacja z konferencji będzie zamieszczona w LAB 5/2011.
 
Fot. Organizatorzy konferencji: prof. dr hab. inż.  Maria  Włodarczyk-Makuła; prof. zw. dr hab.  inż.  Marta  Janosz-Rajczyk, prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Nowak