NCBR finansuje innowacje w medycynie – wyniki programu Innomed

22.11.2013

Dodaj do:
Autor: 
ncbr

 

 

 

NCBR finansuje innowacje w medycynie – wyniki programu Innomed

 

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasiło wyniki pierwszego konkursu w przedsięwzięciu sektorowym Innomed. Ośmioro przedsiębiorców i konsorcjów naukowo-przemysłowych otrzyma łącznie 55 mln zł na badania naukowe, prace rozwojowe oraz wdrożeniowe w zakresie poszukiwania innowacyjnych leków, nowoczesnych metod terapeutycznych, a także nowych technologii produkcji leków generycznych. Kolejne 32 mln zł do projektów dołoży biznes w formie wkładu własnego.

 

 

Dofinansowanie otrzymają m. in. prace nad szczepionką nowej generacji przeciwko czerniakowi, który stanowi jeden z najgroźniejszych nowotworów, o bardzo słabej wrażliwości na leczenie dostępnymi obecnymi środkami. Na liście rankingowej znalazł się także projekt polegający na opracowaniu innowacyjnej terapii raka piersi.

 

Nabór wniosków trwał od maja do lipca br. W konkursie złożono 25 wniosków na kwotę 282 mln zł, z czego aż 40% stanowił wkład własny przedsiębiorców.

 

Na projekty badawczo-rozwojowe z branży medycznej i biotechnologicznej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło już ponad 1 mld zł. W zeszłym roku uruchomiono program Strategmed z budżetem 800 mln zł, finansujący prace B+R w obszarze chorób cywilizacyjnych i medycyny regeneracyjnej. Innomed to już drugie przedsięwzięcie skierowane wyłącznie do polskich innowatorów z branży medycznej.

 

W Polsce mamy wiele utalentowanych medycznych zespołów badawczych, które  systematycznie odnoszą światowe sukcesy. To dowodzi, że warto inwestować w tę dziedzinę nauki i wspierać jej rozwój. Dzięki funduszom unijnym posiadamy już nowoczesną infrastrukturę badawczą, którą teraz należy wykorzystać do badań przynoszących efekty naukowe, społeczne i gospodarcze także w obszarze innowacyjnej medycyny - zauważa prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. - Większość polskich przedsiębiorców nie posiada jednak wystarczających środków na prace nad nowoczesnymi produktami medycznymi. Dlatego program Innomed może być dla nich wiatrem w żagle na kursie do nowych technologii medycznych - dodaje Dyrektor Centrum.

 

Program Innomed jest rezultatem podpisanego w ubiegłym roku porozumienia pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a podmiotami zrzeszonymi w ramach Polskiej Platformy Technologicznej Innowacyjnej Medycyny. Budżet programu wynosi  300 mln zł. Kolejne edycje konkursu zostaną ogłaszane w przyszłym roku.

 

 


Szczegóły i listy rankingowe na stronie www.ncbr.gov.pl