NCBR, PGNiG oraz GAZ-SYSTEM S.A. wspólnie na rzecz innowacji w polskim sektorze gazownictwa

28.12.2016

Dodaj do:
Autor: 
ncbr

 

 

 

 

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz GAZ-SYSTEM S.A. podpisały 1 grudnia 2016 roku porozumienie w sprawie realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia polegającego na wsparciu badań naukowych  i prac rozwojowych w obszarze gazownictwa.

 

 
Na cel ten w okresie pilotażowym partnerzy przeznaczą łącznie około 400 mln zł. Porozumienie zakłada wspólne i odpowiedzialne inwestowanie przez partnerów środków prywatnych i publicznych w prace badawczo-rozwojowe w stosunku 1:1. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu kapitałowemu partnerzy podejmują się również podziału ryzyka wynikającego z charakteru prowadzonych prac. 
 
 
W ramach wspólnego przedsięwzięcia planowane jest podjęcie działań na rzecz badań w obszarze całego łańcucha wartości sektora gazownictwa, a następnie opracowania oraz wdrożenia innowacyjnych technologii. W efekcie nastąpi poprawa innowacyjności i konkurencyjności polskiego sektora gazownictwa, jako uczestnika globalnego rynku w perspektywie do roku 2028.
 
 
W organizowanych przez NCBR konkursach będą mogły wziąć udział konsorcja naukowo-przemysłowe zainteresowane poszukiwaniem nowatorskich rozwiązań w obszarach zdefiniowanych przez PGNiG S.A. oraz GAZ-SYSTEM S.A. Uruchomienie pierwszego konkursu planowane jest na przełom drugiego i trzeciego kwartału 2017 roku.
 
źródło: ncbr.gov.pl