Newsletter RPK

5.11.2019

Dodaj do:
Autor: 
RPK

 

 

 

Newsletter RPK - Listopad 2019

 

Konkursy

 

 

H2020: ERA CHAIRS po raz ostatni w Horyzoncie 2020

ERA Chairs to konkurs mający na celu wsparcie uniwersytetów i instytucji badawczych w zatrudnianiu wysokiej klasy specjalistów, których działania mają prowadzić do osiągnięcia doskonałości naukowej. W tego typu projektach nie ma wymogu składania wniosku w konsorcjum międzynarodowym. Wniosek składany jest samodzielnie przez instytucję naukową, która chce utworzyć katedrę badawczą i wzmocnić swoją pozycję w doskonałości naukowej.

Korzyści dla instytucji:
- zatrudnienie specjalisty o międzynarodowej klasie (konkurencyjna pensja),
- Premia na Horyzoncie (25% wysokości finansowania projektu ze środków UE +10% za koordynację),
- koordynacja międzynarodowego projektu badawczego,
- wysoka punktacja w ocenie parametrycznej jednostki.

Przewidywane finansowanie na projekt: 2,5 mln €
Czas trwania projektu: max 6 lat
Deadline: 14.11.2019 17:00
Budżet: 50 mln                                                                            Zobacz więcej

 

 

 

H2020: TWINNING - ostatnia szansa na złożenie wniosku

w Horyzoncie 2020

TWINNING polega na wzmocnieniu określonego obszaru badań w ramach danej instytucji z kraju słabszego, poprzez współpracę z przynajmniej dwiema wiodącymi instytucjami z zagranicy w dziedzinie wynikającej ze Strategii Rozwoju Badań jednostki będącej wnioskodawcą. W ramach tych projektów polscy naukowcy mają możliwość współpracować z jednostkami zagranicznymi w celu polepszenia oraz rozwoju swojej wiedzy i metod badawczych w konkretnej dziedzinie naukowej.

Korzyści dla instytucji:
- wymiana doświadczeń z minimum dwoma uznanymi ośrodkami badawczymi,
- Premia na Horyzoncie (20% wysokości finansowania projektu ze środków UE + 10% za koordynację),
- koordynacja międzynarodowego projektu badawczego,
- wysoka punktacja w ocenie parametrycznej jednostki.

Przewidywane finansowanie na projekt: 0,9 mln €
Czas trwania projektu: max 3 lata
Deadline: 14.11.2019 17:00
Budżet: 69 mln €

Zobacz więcej

 

H2020: Konkurs MSCA Innovative

Training Networks

Trwa nabór w ramach akcji MSCA Innovative Training Networks. Celem projektów są kompleksowe szkolenia początkujących naukowców realizowane przez międzynarodowe i interdyscyplinarne zespoły badawcze z udziałem sektora pozaakademickiego, które mają z jednej strony wspierać rozwój potencjału ludzkiego europejskich instytucji i przyczyniać się do ustrukturyzowania szkoleń doktorantów, z drugiej zaś zwiększać możliwości zatrudnienia indywidualnych naukowców na zróżnicowanym rynku pracy. Do 14 stycznia 2020 r. międzynarodowe konsorcja mogą składać wnioski o finansowanie swoich projektów.


Zobacz więcej

 

 

NAWA: Wymiana bilateralna pomiędzy 

Rzeczpospolitą Polską a Walonią-Brukselą (Belgia)

NAWA zaprasza do składania wniosków w naborze na bilateralną wymianę naukowców z Walonią-Brukselą (Belgia). Głównym celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Walonii-Brukseli. Wspólne projekty badawcze mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki. Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN.
Nabór wniosków trwa do 17 grudnia 2019 r. do godz. 15.00 w systemie teleinformatycznym NAWA.

Zobacz więcej

 

 

NAWA: Wymiana bilateralna pomiędzy

Rzeczpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez partnerów z Polski i z Chin. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł. Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 35 000 PLN.Wnioski należy składać w terminie do 3 grudnia 2019 r. do godziny 15:00 w systemie teleinformatycznym NAWA.

Zobacz więcej

 

Wydarzenia

 

XVIII sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów

Badawczych „Projekty międzynarodowe – programowanie

i zalety udziału”, 15.XI.2019 r., Gliwice

RPK Politechnika Śląska zaprasza serdecznie do udziału w XVIII Sympozjum Stowarzyszenia Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE pt. „Projekty międzynarodowe – programowanie i zalety udziału”. Spotkanie odbędzie się dnia 15 listopada 2019 r. w auli D Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18B w Gliwicach. Celem Sympozjum KRAB jest przedstawienie strategii na zwiększenie udziału Polski w projektach europejskich (w Programie Horyzont Europa) oraz kulis pozyskiwania projektów UE i zalet, jakie niesie ze sobą udział w projektach międzynarodowych. W spotkaniu przewidujemy udział przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz koordynatorów i wykonawców projektów UE. Serdecznie zachęcamy do rejestracji na wydarzenie poprzez stronę internetową http://rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=67.

WYDARZENIE OBJĘTE PATRONATEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO JAROSŁAWA GOWINA.

Zobacz więcej

 

Przypominamy, że jesteśmy obecni również na Facebooku, gdzie

na bieżąco informujemy Państwa, co słychać w świecie projektów

badawczych i nie tylko! Zachęcamy do polubienia

i śledzenia naszego profilu

https://www.facebook.com/rpk.politechnika.slaska

 

   

Listopad 2019
Osoba kontaktowa: Agnieszka Kwiatkowska, tel. 32 237 20 92, rpk@polsl.pl

Regionalny Punkt Kontaktowy
Politechnika Śląska
http://rpk.polsl.pl/