NIK o odpadach medycznych

9.03.2017

Dodaj do:
Autor: 
NIK

 

 

 

System unieszkodliwiania odpadów medycznych w szpitalach województwa wielkopolskiego funkcjonuje nieprawidłowo. Szpitale nie wykonują wszystkich ustawowych obowiązków, w szczególności w zakresie dokumentowania tych odpadów. Nie przestrzegają własnych przepisów, ani warunków określonych w umowach z usługodawcami. NIK zwraca uwagę, że stosowany w wielkopolskich szpitalach sposób postępowania z odpadami medycznymi zagraża zdrowiu ludzi oraz środowisku.
 
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-odpadach-medycznych-w-wojewodztwie-wielkopolskim.html


 

Tagi: