Otwarto nowoczesne laboratorium do badań nad mikroprzepływami

20.03.2012

Dodaj do:
Autor: 
IChF, mr

 

Badania nad mikroprzepływami są uznawane za przyszłościowe. W zgodnej opinii wielu naukowców, układy mikroprzepływowe zmienią oblicze współczesnej chemii w porównywalnym stopniu, jak układy scalone  przekształciły elektronikę w latach 70. ubiegłego wieku.

 

Nowo otwarte laboratorium działa w Zakładzie Fizykochemii Płynów i  Miękkiej Materii IChF PAN. Jest kolejnym uruchomionym z czternastu  laboratoriów powstających w ramach projektu Krajowe Laboratorium  Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych – NanoFun. Projekt ten  jest realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe NanoBioGeo w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Nowoczesna aparatura laboratorium pozwala stosować wiele technik  mikroskopowych, w tym mikroskopię fluorescencyjną oraz jasnego pola.

 

Sprzęt umożliwia także prowadzenie badań z zakresu spektroskopii  korelacji fluorescencji.

 

Dostęp do aparatury Środowiskowego Laboratorium Ultraszybkich Urządzeń  Mikroprzepływowych mają instytucje wchodzące w skład konsorcjum NanoFun  oraz użytkownicy zewnętrzni, zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

 

Celem projektu NanoFun jest utworzenie w Polsce sieci kilkunastu  środowiskowych laboratoriów zajmujących się nowatorskimi badaniami  naukowymi o charakterze inter- i multidyscyplinarnym, o potencjalnych  zastosowaniach w zakresie nanomateriałów, biochemii, biofizyki i  inżynierii chemicznej.

 

Z infrastruktury badawczej powstającej w kraju w ramach NanoFun  skorzysta ponad 100 jednostek naukowych i firm oraz ok. tysiąca  studentów. Przewiduje się, że infrastruktura umożliwi zrealizowanie ok. 150 projektów badawczych i rozwojowych o międzynarodowym charakterze, z  udziałem kilkuset naukowców, m. in. z Harvard University, University of  California, Johns Hopkins University, University of Toronto, McGill  University, London University, Centro Nacional de Biotecnologia, Max  Planck Institute, Ecole Politechnique i Queensland University of  Technology.

 

Materiał prasowy przygotowany dzięki projektowi NanoFun,  współfinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  POIG.02.02.00-00-025/09, oraz grantowi NOBLESSE w ramach działania  „Potencjał badawczy” 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.