Renesans w naukach rolniczych i leśniczych

3.11.2015

Dodaj do:
Autor: 
ncbr

 

 

Renesans w naukach rolniczych i leśniczych dzięki spektakularnym nakładom na innowacje oraz technologie przyjazne środowisku

 

Innowacyjny sposób przetwarzania biomasy odpadowej, inteligentna metoda oceny fizjologicznego stanu roślin z wykorzystaniem obrazowania multispektralnego czy zwiększenie bezpieczeństwa i jakości żywności pochodzenia morskiego to niektóre z 14 projektów, które otrzymają dofinansowanie w rozstrzygniętym drugim konkursie programu BioStrateg. Łącznie na badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze środowiska naturalnego, rolnictwa i leśnictwa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 191 mln zł.

 

Celem strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BioStrateg jest finansowanie badań obejmujących takie zagadnienia jak bezpieczeństwo żywnościowe, racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi czy przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu. Program nakierowany jest także na ochronę bioróżnorodności i zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz leśnictwo i przemysł drzewny.

 

–  Badania naukowe w sektorze life science dzięki programowi BIOSTRAG przeżywają w Polsce prawdziwy renesans. Rolnictwo i leśnictwo jako  kluczowe sektory naszej gospodarki potrzebują nowych rozwiązań technologicznych, aby utrzymać i zdobywać przewagę konkurencyjną na rynkach międzynarodowych. Konsorcja naukowo-przemysłowe startujące w naszym konkursie są w stanie wypracować oryginalne technologie wspierające rozwój tych branż  – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski , dyrektor NCBR.

 

W ramach drugiego konkursu wpłynęły w sumie 84 projekty na łączną kwotę ponad 1,5 mld zł. Każdy projekt oceniało najpierw 5 niezależnych ekspertów a następnie Komitet Sterujący programem Biostrateg. W efekcie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podjęło decyzję o dofinansowaniu 14 konsorcjów naukowo-przemysłowych łączną kwotą 191 mln zł. Dodatkowo 93 mln zł stanowić będą środki własne wniesione przez beneficjentów celem współfinansowania projektów.

 

– Projekty wyłonione w naszych programach strategicznych to awangarda badań naukowych w Polsce. Stawiamy bardzo wysokie wymagania jakościowe. Finansujemy tylko  te prace badawczo-rozwojowe, które bazują na światowych osiągnięciach polskich naukowców i które jednocześnie mają szanse na realne zastosowanie w gospodarce, które będą wpływać na polepszenie naszego życia – dodaje dyrektor Centrum.

 

Program BioStrateg będzie realizowany do 2019 roku. Zakładany budżet wynosi ok. 500 mln zł. W I konkursie programu dofinansowanie w wysokości ponad 108 mln zł otrzymało 7 najlepiej ocenianych przez ekspertów projektów. Realizowane przez konsorcja prace B+R dotyczą m.in. badań nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w rolnictwie czy opracowania innowacyjnych nawozów na bazie alternatywnego źródła surowca.

 

Trzeci, ostatni konkurs w programie BioStrateg zostanie ogłoszony w przyszłym roku.

 

Więcej informacji na stronie NCBR