Współpraca państw V4-Japonia

31.08.2015

Dodaj do:
Autor: 
ncbr

 

 

 

Dziś poznaliśmy wyniki oceny w I konkursie inicjatywy „Współpraca państw V4-Japonia”. Rekomendację do dofinansowania  otrzymało pięć projektów - wszystkie z udziałem jednostek naukowych z Polski.

 

Inicjatywa „Współpraca państw V4-Japonia” została zawiązana we wrześniu 2014 roku. Instytucje finansujące badania naukowe z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Japonii podpisały wtedy porozumienie, którego celem  jest wzmocnienie i promocja współpracy w zakresie badań i rozwoju oraz innowacyjności poprzez finansowanie wspólnych projektów. W jego ramach w styczniu 2015 roku ogłoszono pierwszy międzynarodowy konkurs na wspólne projekty badawcze i badawczo-rozwojowe w obszarze nowych materiałów i inżynierii materiałowej. Nabór wniosków odbywał się za pośrednictwem japońskiej Agencji ds. Nauki i Technologii, a projekty zostały poddane ocenie międzynarodowych zespołów ekspertów.

 

- Polscy naukowcy mają ogromny potencjał, który z powodzeniem może i powinien być wykorzystywany w ramach międzynarodowych programów i projektów badawczych. Zadaniem NCBR jest intensyfikacja działań polskich zespołów badawczych na arenie międzynarodowej, co czynimy m.in. poprzez inicjatywy takie jak współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej z Japonią - mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR. - Wyniki oceny ekspertów cieszą nas tym bardziej, że polscy naukowcy uczestniczą w ambitnych i obiecujących projektach z udziałem renomowanych ośrodków badawczych, pełniąc w dwóch z nich rolę liderów - dodaje prof. Kurzydłowski.

 

Na podstawie oceny ekspertów do dofinansowania zostało rekomendowanych pięć projektów – wszystkie z udziałem jednostek naukowych z Polski. Są to: Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Politechnika Śląska oraz Politechnika Warszawska, która uczestniczy w dwóch projektach. Międzynarodowe zespoły naukowców będę prowadzić badania nad nową generacją materiałów na potrzeby elektroniki, energetyki i budowy maszyn oraz materiałów o unikalnych właściwościach, co pozwoli na ich wykorzystanie w ekstremalnych warunkach. Polacy pełnią rolę liderów w dwóch projektach, a w kierowanym przez prof. Michała Leszczyńskiego z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN projekcie „WISEGaN” uczestniczy m.in. prof. Hiroshi Amano z Nagoya University, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 2014 roku.  Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych materiałów na potrzeby optoelektroniki i fotowoltaiki.

 

Pozytywna ocena międzynarodowych ekspertów to przepustka do ubiegania się o dofinansowanie badań w realizujących porozumienie rządowych instytucjach w poszczególnych krajach. Na wsparcie udziału polskich jednostek Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło ponad 600 tysięcy euro.