XXIX Walne Zgromadzenie POLLABu

3.03.2018

Dodaj do:
Autor: 
lab

 

 

W dniu 28 lutego 2018 r. odbyło się XXIX Walne Zgromadzenie Członków Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych Pollab. Najważniejszymi punktami zebrania było sprawozdanie prezesa z działalności Klubu w 2017 r. oraz plany na rok 2018.

 

WalnePollab2018

 

                W swoim wystąpieniu Andrzej Brzyski (prezes Pollab) poza corocznymi spotkaniami członków na sympozjach, aktywnością sekcji Pollabu wymienił organizowane szkolenia. Z roku na rok szkolenia cieszą się coraz większym zainteresowaniem, liczba szkoleń rośnie, co spowodowało konieczność zatrudnienia dodatkowej osoby w sekretariacie klubu. Taki wniosek prezesa poparli zgromadzeni członkowie klubu.

 

              ABrzyski2018

Andrzej Brzyski - prezes Pollabu

 

Zarząd Klubu uzyskał absolutorium, przyjęto do realizacji przedstawiony przez Zarząd plan rzeczowo-finansowy na rok 2018.

 

Tagi: