Archiwum aktualności

Autor: wr
  Polskie Centrum Akredytacji od roku 2005 prowadzi otwartą działalność szkoleniową. W ostatnich dniach opublikowane wykaz programów szkoleniowych na rok 2012.   Szkolenia podzielono na dwie grupy: dla klientów i potencjalnych klientów PCA szkolenia otwarte dla potencjalnych auditorów PCA.   Wykaz aktualnych szkoleń otwartych...
28.12.2011
Autor: wr
    Spółka Biomaxima S.A. poinformowała, że w dniu 19 grudnia 2011 roku BioMaxima S.A. podpisała umowę przedwstępną zakupu 100% udziałów w Emapol Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Budowlanych 68. Właściciele Emapol Sp. z o.o. obejmą natomiast pakiet akcji BioMaxima S.A.   Rozpoczęty w ubiegłym roku proces konsolidacji rynku ivd na...
27.12.2011
Autor: mr
    Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła konkurs na finansowanie staży podoktorskich Narodowego Centrum Nauki.   Z wnioskami o finansowanie krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora mogą wystąpić osoby fizyczne, które chcą odbyć staż podoktorski w jednostce naukowej. W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski osób...
23.12.2011
Autor: mr
      Laboratorium jest częścią Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Zainstalowany tutaj najnowocześniejszy sprzęt automatyki przemysłowej pozwala na prowadzenie szkoleń specjalistów automatyków. W nowym laboratorium znajduje się sześć niezależnych stanowisk wyposażonych w nowoczesne sterowniki...
20.12.2011
Autor: mr
    Numer 6/2011 LAB ukaże się niebawem, a w nim:   Mikroskopia konfokalna SIL Zastosowanie metod spektroskopowych w analizie QSAR Analiza substancji biologicznie aktywnych Atomizery w absorpcyjnej spektrometrii atomowej (cd.) Utlenianie w warunkach nadkrytycznych wody Badania fizyczno-chemiczne wód mineralnych Krynicy...
19.12.2011
Autor: mr
  Naukowcy mają szansę na: zdobycie biznesowego doświadczenia, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie, nawiązanie nowych kontaktów, a także uzyskanie dofinansowania w wysokości 3200 zł za każdy miesiąc stażu. W ramach stażu uczestnicy projektu mogą współpracować z wybraną przez siebie lub skojarzoną w projekcie małopolską (!)...
15.12.2011
Autor: mr
    "Laboratorium na płytce" to pomysł mgr inż. Elżbiety Jędrych, doktorantki z Politechniki Warszawskiej.    Jest to miniaturowy układ, na którym będzie można hodować i badać zarówno komórki nowotworowe, jak i całkiem zdrowe, a następnie analizować jak reagują one na toksyczne związki. Tradycyjna analiza związków z wykorzystaniem metod in...
14.12.2011
Autor: mr
    W tym roku ministerstwo nauki nagrodziło finansowym wsparciem badania ponad trzystu młodych naukowców.    Obecnej edycji konkursu towarzyszyła rekordowa pula dofinansowania w wysokości ponad 70 mln złotych. To o ponad 30 mln więcej niż w ubiegłym roku. Poszerzyło się także zainteresowanie konkursem: naukowcy złożyli o jedną czwartą...
13.12.2011
Autor: mr
  Urządzenia mikroprzepływowe do badań biologicznych i chemicznych zaprojektują naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w ramach prestiżowego grantu z Europejskiej ds. Rady Badań.  W lipcu br. profesor Instytutu Chemii Fizycznej PAN dr hab. Piotr Garstecki otrzymał grant w wysokości  1,75 mln euro. Teraz podpisana została umowa i prace mogą...
9.12.2011
Autor: mr
    Dzięki unijnej dotacji na rozwój innowacji, badań i działalności dydaktycznej w Politechnice Świętokrzyskiej unowocześnione będą trzy laboratoria: elektronowej mikroskopii skaningowej, obróbki plastycznej oraz spawalnictwa.     Laboratorium elektronowej mikroskopii skaningowej i mikroanalizy rtg powstanie w Centrum Laserowych...
8.12.2011

Strony