Badanie charakterystyki materiałów farmaceutycznych z zastosowaniem dynamicznej sorpcji par