Wykorzystanie przedziałów ufności do oceny liniowości charakterystyki przetwarzania przetworników pomiarowych