Badania procesu zamrażania wody poddanej różnym oddziaływaniom zewnętrznym (Cz. 1)

7.02.2021

Autor: 
Sergiy Filin, Michał Chmielowski*
Zdjecie artykułu: 
woda, Badania procesu zamrażania wody poddanej różnym oddziaływaniom zewnętrznym

W artykule opisano założenia, wybrane wyniki badań wstępnych oraz przyjętą metodykę badań procesu zamrażania wody poddanej różnym oddziaływaniom zewnętrznym, związanym ze zmianą jej składu chemicznego i struktury. Przeanalizowano czynniki mające wpływ na dokładność mierzonych parametrów. Rezultaty badań podstawowych będą przedstawione w drugiej części artykułu.

 

Wprowadzenie

Niezwykłe właściwości wody, w tym związane z jej strukturyzacją, na przełomie XX i XXI wieku stały się przedmiotem badań w wielu krajach świata [1-8]. Mimo niejednoznacznego, a często wręcz sceptycznego, stosunku niektórych konserwatywnych środowisk naukowych do wyników tych badań, szczególnie związanych z efektem „pamięci wody”, ten kierunek badań nadal prężnie się rozwija. Magnetyczna obróbka wody, w celu uporządkowania struktury jej molekuł,  jest znana i stosowana w praktyce od lat 70. ubiegłego wieku. Woda strukturyzowana posada większą aktywność biologiczną dzięki swojej zdolności łatwego i szybkiego przechodzenia przez membrany komórek żywych tkanek. Stąd wynika korzystne oddziaływanie takiej wody na organizmy żywe, w tym na człowieka. Zdecydowana większość badań skupia się właśnie na leczniczych właściwościach wody, m.in. dlatego, że jest to dość krótka droga do zarobienia wielkich pieniędzy. Natomiast w tym obszarze ma miejsce duży udział subiektywnych ocen uzyskiwanych w eksperymentach wyników, co i daje rzekomo podstawę krytykom do podważenia tych wyników.

 

 

Cały artykuł zamieszczony jest w numerze 1/2021 LAB.

Prenumeratę kwartalnika LAB można zamówić wypełniając formularz:  http://lab.media.pl/prenumerata