Artykuły

Autor: danlab.pl
  Jak wybierać dygestoria do laboratorium? Poradnik   Dygestorium jest niezbędnym wyposażeniem każdego laboratorium. Urządzenie zapewnia higienę oraz bezpieczeństwo pracy z potencjalnie niebezpiecznymi substancjami. Na co należy zwrócić uwagę przed zakupem dygestorium ? Sprawdźmy.   Dygestorium –...
24.09.2021
Autor: Agnieszka Bondyra, Przemysław Pastuszak
    INSPEKCJA STRUKTUR KOMPOZYTOWYCH PRZY UŻYCIU SKANOWANIA 3D   Agnieszka Bondyra, Przemysław Pastuszak*     Wstęp     Szeroki zakres stosowanych obecnie optycznych technik pomiarów akcentuje potrzebę coraz dokładniejszego opisu geometrii. Nowe zastosowania zaawansowanych materiałów, takich...
20.09.2021
Autor: Iwona Krzyżewska, Aleksandra Kozarska, LAB
              ZASTOSOWANIE CHROMATOGRAFII GAZOWEJ DO DETEKCJI NARKOTYKÓW W TECHNICE KRYMINALISTYCZNEJ   Iwona Krzyżewska, Aleksandra Kozarska     Wstęp   Celem pracy jest wprowadzenie do detekcji narkotyków w technice kryminalistycznej przy zastosowaniu chromatografii gazowej. Praca przedstawia...
6.09.2021
Autor: Maria Włodarczyk-Makuła, LAB
      UNIESZKODLIWIANIE POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W PROCESACH FIZYCZNO-CHEMICZNYCH   Maria Włodarczyk-Makuła     Wstęp   Wybrane pestycydy wymieniono w Konwencji Sztokholmskiej wśród substancji należących do trwałych zanieczyszczeń organicznych. Do grupy tych związków zaliczono chloroorganiczne...
23.08.2021
Autor: Agnieszka Malec , Gabriel Borowski
    ZASTOSOWANIE METOD SPEKTROSKOPOWYCH DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI PIERWIASTKÓW I JONÓW   Agnieszka Malec , Gabriel Borowski   Wstęp   W artykule przedstawiono najczęściej stosowane metody spektroskopowe służące do oznaczania zawartości pierwiastków i jonów w materiałach stałych i ciekłych....
9.08.2021
Autor: Bogusław Ziębowicz, Marcin Staszuk, Paweł Jarka
    ANALIZA POWIERZCHNI Z WYKORZYSTANIEM MIKROSKOPU SIŁ ATOMOWYCH   Bogusław Ziębowicz, Marcin Staszuk, Paweł Jarka   Wstęp   Wchodząca w skład grupy mikroskopii sond skanujących, mikroskopia sił atomowych (ang. Atomic Force Microscopy - AFM) opiera się na wykorzystaniu międzyatomowych oddziaływań...
19.07.2021
Autor: Ralf Hergenrader
      Miareczkowanie Karla Fischera umożliwia dokładne oznaczanie zawartości wody w zakresie od ppm do 100% w bardzo różnych materiałach, m. in. w takich jak ropa naftowa, leki w formie proszków, ser Camembert i kredka do oczu. Metoda jest znana od lat 30-tych ubiegłego wieku. W tym czasie była...
7.07.2021
Autor: Sławomir Janas
    WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH Sławomir Janas   Wstęp   Systemy jakości, które obecnie są powszechnie stosowane w wielu organizacjach, precyzyjnie określają wymogi dla urządzeń pomiarowych oraz warunki w jakich mogą one poprawnie pracować. Ze względu na swoją...
28.06.2021
Autor: Wiesław Cichocki
    KOMORA TERMOKLIMATYCZNA - HISTORIA OD 1973 DO 2016 ROKU...
14.06.2021
Autor: Michał Gocki, Agnieszka J. Nowak
    Znaczenie urządzeń do magazynowania energii szybko rośnie we współczesnym świecie, zarówno w odniesieniu do przenośnych urządzeń elektronicznych, elektrycznych samochodów, jak i w szeroko pojętej energetyce. Naukowcy zajmujący się ogniwami galwanicznymi stosują wiele technik badawczych, aby...
9.06.2021

Strony