LAB - 1/2014

10.04.2017

Autor: 
LAB
Zdjecie artykułu: 
Tematyka numeru czasopisma LAB

2014         

 

Nr 1 - styczeń / luty

 

  • Zmodyfikowana metoda dodatku wzorca w analizie rentgenofluorescencyjnej 
  • Skaningowa mikroskopia elektronowa 
  • Różnicowanie barwy pojedynczych włókien bawełnianych w badaniach kryminalistycznych 
  • Spektrofotometryczne oznaczanie wanadu w próbkach wody 
  • LC-ICP-MS w analizie specjacyjnej antymonu w próbkach pochodzenia biologicznego 
  • Zakresy analiz WWA w elementach środowiska 
  • Reakcje i procesy katalityczne. Cz. XIV b. Gaz syntezowy i jego przemiany 
  • Lokalizacja odkształcenia plastycznego i jej wpływ na zmiany teksturowe tworzyw metalicznych 
  • Nadzór nad materiałami stosowanymi w badaniach mikrobiologicznych, Cz. II: Szczepy odniesienia – nadzór nad szczepami