LAB - 1/2015

10.04.2017

Autor: 
LAB
Zdjecie artykułu: 
Tematyka numeru czasopisma LAB

2015         

 

Nr 1 - styczeń / luty

 

  • Sprzężone metody analizy termicznej w badaniach materiałów pochodzenia roślinnego
  • Zastosowanie spektrometrii mas w identyfikacji zanieczyszczeń procesowych i źródeł ich pochodzenia 
  • REACH – zastosowanie metod spektroskopowych 
  • Nanocząstki jako luminescencyjne znaczniki biologiczne 
  • Badania mikrobiologiczne wody stosowanej do wytwarzania produktów leczniczych 
  • Polibromowane uniepalniacze jako zanieczyszczenia środowiska 
  • Zarządzanie ryzykiem w laboratorium 
  • Nabywanie ruchomości przez laboratoria