LAB - 1/2018

9.04.2017

Autor: 
LAB
Zdjecie artykułu: 
Tematyka numeru czasopisma LAB

2018

 

Nr 1 - styczeń / luty

 

  • Mikroplastiki - nowe zanieczyszczenia ekosystemów wodnych 
  • Pomiar DSC metali urządzeniami DSC i TGA/DSC 
  • Analiza powierzchni z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych 
  • Metody spektroskopowe w mikroskopii elektronowej 
  • Frakcje pyłu - techniki pomiarowe 
  • Badania czystości mikrobiologicznej produktów kosmetycznych 
  • Próbkobiorca w świetle wymagań normy PN-ISO 5667-5:2017 
  • Czy laboratorium to fabryka?