LAB - 1/2019

5.04.2017

Autor: 
LAB
Zdjecie artykułu: 
Tematyka numeru czasopisma LAB
2019
 
Nr 1 - styczeń / luty
 
  • Badanie rozkładu grubości powierzchni cienkich warstw metodą elipsometrii spektroskopowej
  • Zastosowanie metod spektroskopowych do oznaczania zawartości pierwiastków i jonów
  • Konstrukcja wykresów CTP do stali konstrukcyjnych
  • Problem metali ciężkich jako istotny czynnik wyznaczający kierunki badań
  • Zawartość metali i mikroelementów w glebach województwa dolnośląskiego
  • Ocena zanieczyszczenia gleby na Lubelszczyźnie na podstawie badań monitoringowych
  • Mikrobiologiczny profil gleby
  • Jak można wprowadzić wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02