LAB - 2/2016

10.04.2017

Autor: 
LAB
Zdjecie artykułu: 
Tematyka numeru czasopisma LAB

2016

 

Nr 2 - marzec / kwiecień

 

 

  • Wybrane techniki chromatograficzne w oznaczaniu farmaceutyków w środowisku. Cz. 2 
  • Zastosowanie chromatografii gazowej do detekcji narkotyków w technice kryminalistycznej 
  • Modelowanie czujników potencjometrycznych. Cz. 2 
  • Analiza termiczna - interpretacja krzywych. Cz. 2, Zmiany szybkości nagrzewania i chłodzenia 
  • Oznaczanie polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w żywności. Cz. 3, Kontrola i zapewnienie jakości 
  • Personel laboratorium w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz dokumentów PCA