LAB - 2/2018

9.04.2017

Autor: 
LAB
Zdjecie artykułu: 
 Tematyka numeru czasopisma LAB

2018

 

Nr 2 - marzec / kwiecień

 

  • Pomiar przewodnictwa cieplnego proszków techniką DSC 
  • Test skuteczności i ocena zakonserwowania produktów kosmetycznych 
  • Badania własności optycznych cienkich warstw 
  • Beta-kartki i ich rola we włóknach nici pajęczej 
  • Badania własności elektrycznych ogniw fotowoltaicznych 
  • Ograniczanie emisji niezorganizowanej LZO z wykorzystaniem olejów 
  • Zalety prowadzenia projektów w laboratorium