LAB - 3/2017

10.04.2017

Autor: 
LAB
Zdjecie artykułu: 
Tematyka numeru czasopisma LAB

2017

 

Nr 3 - maj / czerwiec

 

  • Pomiary aerozolu atmosferycznego. Cz. 2, Teledetekcja aktywna 
  • Monitoring pyłu zawieszonego w atmosferze. Cz.2, Metody pomiaru stężenia składników oznaczanych w pyle zawieszonym 
  • Substancje słodzące – charakterystyka, metabolizm oraz metody oznaczania w środowisku wodnym. Cz. 2 
  • Drgania cząsteczek grupy symetrii C2v 
  • Zastosowanie LC/QTOF w analizach metabolomicznych – zalety, ograniczenia i wyzwania 
  • Zastosowanie badań termicznych na przykładzie analizy termiczno-derywacyjnej wybranych stopów odlewniczych magnezu i aluminium