LAB- 3/2020

24.09.2017

Dodaj do:
Autor: 
LAB
Zdjecie artykułu: 
LAB 2/2020

 

2020

 

Nr 2 - II kwartał

 

  • Skladniki kosmetyków w wodach i ściekach oraz możliwości ich usuwania
  • Biomasa jako finalny produkt technologii fitoremediacyjnych w aspekcie proekologicznego jej zagospodarowania
  • Metody przechowywania mikroorganizmów w laboratorium mikrobiologicznym
  • Walidacja i przydatność metod mikrobiologicznych w laboratorium
  • Wykorzystanie technologii PAT do optymalizacji wysokowartościowych emulsji
  • Zastosowanie rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów do analizy produktów korozji stopów wapnia
  • Formowanie wytryskowe proszku
  • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe cz. II