LAB - 4/2016

10.04.2017

Autor: 
LAB
Zdjecie artykułu: 
Tematyka numeru czasopisma LAB

2016

 

Nr 4 - lipiec / sierpień

 

  • Analiza termiczna – interpretacja krzywych. Cz. 4, Pomiary TGA 
  • Spektroskopia w podczerwieni w ocenie modyfikacji powierzchniowych mikroorganizmów 
  • Charakteryzacja struktur grafenowych na podłożach stałych metodami spektroskopowymi 
  • Oznaczanie trwałych zanieczyszczeń organicznych w środowisku wodnym z wykorzystaniem technik chromatograficznych. Cz. 1 
  • Wykorzystanie torfu do usuwania metali ciężkich z wód 
  • Przydatność farmakopealnych metod mikrobiologicznych w aspekcie badania czystości mikrobiologicznej produktów leczniczych niejałowych