LAB - 5/2014

10.04.2017

Autor: 
LAB
Zdjecie artykułu: 
Tematyka numeru czasopisma LAB

2014         

 

Nr 5 - wrzesień / październik

 

  • Krystalizacja dendrytyczna ze stanu ciekłego. Cz. 1 
  • Modelowanie adsorpcji chloroformu wewnątrz nanorurek węglowych. Cz. 1 
  • Wybrane związki endokrynnie aktywne EDC w środowisku wodnym 
  • Metodyka wykonywania pomiarów oraz ocena niepewności i błędów pomiaru 
  • Badanie biegłości a kompetencje personelu
  • Ochrona prawna nowej metody badawczej wynalezionej przez pracownika 
  • Coraz lepsze perspektywy dla rynku badań, analiz i certyfikacji w Polsce
  • Bezpieczeństwo pracy w laboratorium mikrobiologicznym