LAB - 5/2015

10.04.2017

Autor: 
LAB
Zdjecie artykułu: 
Tematyka numeru czasopisma LAB

2015         

 

Nr 5 - wrzesień / październik

 

  • Analiza ryzyka związanego z zatopieniem broni chemicznej w Bałtyku w okresie II Wojny Światowej. Cz. 1 
  • Prostaglandyny w oftalmice 
  • Oznaczanie polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w żywności. Cz. 1, Przygotowanie próbek 
  • QuEChERS – metoda wielopozostałościowa. Cz. 1 
  • Elektrody jonoselektywne ze stałym kontaktem do oznaczania niskich stężeń ołowiu, kadmu, miedzi i cynku 
  • Przewidywanie procentowej zawartości etanolu w wódkach na podstawie widm w zakresie bliskiej podczerwieni