LAB- 5/2019

9.04.2017

Autor: 
LAB
Zdjecie artykułu: 
Tematyka numeru czasopisma LAB

2019

 

Nr 5 - wrzesień / październik

 

  • Bioakumulacja Cu, Pb i Zn w Festuca rubra na obszarze północnego Mazowsza
  • Pomiar temperatury zeszklenia metodą zmiennotemperaturowej elipsometrii spektroskopowej
  • Metody badawcze cienkich warstw wytworzonych metodą osadzania warstw atomowych
  • Odtwarzalność entalpii topnienia proszku organicznego- porady
  • Kalorymetria skaningowa Fast DSC: wybrane przykłady zastosowań
  • System szybkiej identyfikacji drobnoustrojów w diagnostyce mikrobiologicznej
  • Nowoczesne metody badawcze w mikrobiologii
  • Analiza cytometryczna w mikrobiologicznych badaniach żywności