LAB - 6/2015

10.04.2017

Autor: 
LAB
Zdjecie artykułu: 
Tematyka numeru czasopisma LAB

2015         

 

Nr 6 - listopad / grudzień

 

  • Analiza ryzyka związanego z zatopieniem broni chemicznej w Bałtyku w okresie II Wojny Światowej. Cz. 2 
  • Oznaczanie azotanów w warzywach i w wodzie pitnej metodą potencjometryczną i spektrofotometryczną
  • Oznaczanie polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w żywności. Cz. 2, Chromatografia gazowa PBDE 
  • QuEChERS – metoda wielopozostałościowa. Cz. 2: Zastosowania 
  • Kumulacja WWA i związków chloroorganicznych w wodach powierzchniowych