LAB - 6/2017

10.04.2017

Autor: 
LAB
Zdjecie artykułu: 
Tematyka numeru czasopisma LAB

2017

 

Nr 6 - listopad / grudzień

 

  • Termograwimetria i analiza gazów. Cz. 1, TGA-MS 
  • Symultaniczne utlenianie i adsorpcja indenopirenu i benzo(ghi)perylenu w ściekach przemysłowych 
  • Mikroskopia świetlna i konfokalna 
  • Preparatyka do celów mikroskopii świetlnej i skaningowej 
  • Magnetyczne ciecze jonowe - właściwości i zastosowanie. Cz. 2 
  • Zakaz konkurencji w ramach stosunku zatrudnienia