LAB - 6/2018

9.04.2017

Autor: 
LAB
Zdjecie artykułu: 
Tematyka numeru czasopisma LAB
2018
 
Nr 6 - listopad / grudzień
 
  • Wykorzystanie techniki ICP MS w badaniach zawartości pierwiastków szlachetnych w katalizatorach samochodowych
  • Termograwimetria i analiza gazowa (część 4). TGA-GC/MS
  • Wykrywanie Listeria monocytogenes w produktach żywnościowych
  • Parametry/substancje badane w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  • Wpływ instalacji wodociągowych z miedzi na własności zdrowotne wody do picia
  • Badania dylatometryczne w zastosowaniu do stopów metali
  • Analiza powierzchni materiałów porowatych
  • Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pobieranie próbek i badania odpadów
  • Kolekcja aktualnie stosowanych notacji matematycznych form energii