Z ARCHIWUM LAB „Charakterystyka właściwości płynów w ujęciu mikroreologicznym”

22.02.2021

Autor: 
Sławomir Bakier, LAB
Zdjecie artykułu: 
LAB 2/2009

 

Charakterystyka właściwości płynów w ujęciu mikroreologicznym

 

Sławomir Bakier


Wstęp

 

Problemem identyfikowanym i analizowanym w poniższym materiale jest mikroreologia płynów. Przeprowadzona analiza pozwala określić miejsce tego zagadnienia w reologii ogólnej. Przedstawione wielkości oraz charakterystyczne aspekty dotyczące ich pomiaru pozwalają zapoznać się z metodyką badawczą jaką zajmuje się analiza mikroreologiczna. Zwrócono uwagę na uwarunkowania metodyczne takiego podejścia w praktyce eksperymentalnej oraz przydatność praktyczną w opisie ciał rzeczywistych. Podano przykłady prac, w których analiza mikroreologiczna pozwala na uzyskanie wymiernych efektów przekładających się bezpośrednio na praktyczne wykorzystanie w inżynierii kształtowania właściwości reologicznych różnych ciał np. konsystencji produktów spożywczych.

 

 

Więcej »

 

Źródło artykułu: LAB, rok 14, nr 2, s. 10-13 (nr 2/2009).