Z ARCHIWUM LAB „Charakteryzacja struktur grafenowych na podłożach stałych metodami spektroskopowymi"

1.03.2021

Autor: 
Mirosław Szybowicz, Anna Dychalska, LAB
Zdjecie artykułu: 
LAB 4/2016

Charakteryzacja struktur grafenowych na podłożach stałych metodami spektroskopowymi 

 

Mirosław Szybowicz, Anna Dychalska


Wstęp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

W pracy przedstawiono wykorzystanie spektroskopii ramanowskiej (mikroskopii ramanowskiej) jako użytecznego narzędzie badawczo-diagnostycznego wykorzystywanego do oceny jakości warstw grafenowych osadzanych na różnego rodzaju podłożach takich jak: SiC, SiO2, szkło, miedź oraz PET. Spektroskopia Ramana jest podstawową metodą eksperymentalną wykorzystywaną do oceny jakości grafenu, jego ciągłości, czy też zdefektowania.

 

 

Więcej »

 

Źródło artykułu: LAB, rok 21, nr 4 , s. 20-27 (nr 4/2016).