Z ARCHIWUM LAB ,,Pomiar przewodnictwa cieplnego proszków techniką DSC"

4.10.2021

Autor: 
Pere Roura, Daniel Sanchez-Rodriguez, Joan Pere Lopez-Olmedo, Jordi Farjas
Zdjecie artykułu: 
LAB 2/2018

 

 

POMIAR PRZEWODNICTWA CIEPLNEGO PROSZKÓW TECHNIKĄ DSC

 

Pere Roura, Daniel Sánchez-RodrÍguez, Joan Pere López-Olmedo, Jordi Farjas*

 

Wstęp

 

Pierwsze pomiary przewodnictwa cieplnego proszków [1] pokazały, że mogą być one ciekawą alternatywą dla systemów próżniowych, stosowanych w celu uzyskania dobrej izolacji termicznej. Obecnie proszki z różnych materiałów (ceramiczne lub polimerowe) używane są w pakowaniu lub izolacji budynków. Z drugiej strony, niskie przewodnictwo cieplne proszków pociąga za sobą poważne ryzyko podczas produkcji i manipulowania proszkami energetycznymi, przeznaczonymi do produktów pirotechnicznych lub wybuchowych. Wiedza o ich przewodnictwie cieplnym jest więc kluczowa dla unikania samoistnego zapłonu. 

 

 

Więcej»

 

Źródło artykułu: LAB, rok 23, nr 2, s. 6-8 (nr 2/2018).