Z ARCHIWUM LAB ''Problemy z korygowaniem tła w technice absorpcyjnej spektrometrii atomowej"

21.04.2021

Autor: 
Ewa Górecka, Dorota Karmasz, Jacek Retka
Zdjecie artykułu: 
LAB 2/2014

 

PROBLEMY Z KORYGOWANIEM TŁA W TECHNICE ABSORPCYJNEJ SPEKTROMETRII ATOMOWEJ

 

Ewa Górecka, Dorota Karmasz, Jacek Retka

 

 

Wstęp

 

Technika absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) jest jedną z najczęściej stosowanych metod oznaczania śladowych zawartości metali w próbkach o zróżnicowanym charakterze. Ze względu na dobrą dokładność i precyzję umożliwia uzyskiwanie miarodajnych wyników analiz. Zakłócenia występujące podczas oznaczeń techniką AAS są dobrze zdefiniowane, szeroko opisywane w literaturze i łatwe do eliminacji. Są to między innymi, interferencje o charakterze spektralnym. 

 

Więcej...

 

Źródło artykułu: LAB, rok 19, nr 2, s. 24-27 (nr 2/2014).