Z ARCHIWUM LAB ,,Unieszkodliwianie pozostałości pestycydów w procesach fizyczno-chemicznych"

23.08.2021

Autor: 
Maria Włodarczyk-Makuła, LAB
Zdjecie artykułu: 
LAB 2/2015

 

 

 

UNIESZKODLIWIANIE POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W PROCESACH FIZYCZNO-CHEMICZNYCH

 

Maria Włodarczyk-Makuła

 

 

Wstęp

 

Wybrane pestycydy wymieniono w Konwencji Sztokholmskiej wśród substancji należących do trwałych zanieczyszczeń organicznych. Do grupy tych związków zaliczono chloroorganiczne pochodne takie jak: HCB, aldryna, chlordan, dieltryna, DDT, endryna, heptachlor, mirex oraz toksafen. Związki te były wykorzystywane jako substancje aktywne w środkach ochrony roślin (głównie owadobójczych). Uwzględniając efekty uboczne działania składników biologicznie aktywnych na środowisko w latach 70-tych ubiegłego stulecia, większość z nich wycofano z użycia w rolnictwie. Całkowity zakaz stosowania wprowadzono w 1990 r. z wyjątkiem DDT, którego użycie było dopuszczone do końca 2010 r. [1].

 

 

Więcej...

 

Źródło artykułu: LAB, rok 20, nr 2, s. 10-14 (nr 2/2015).