Z ARCHIWUM LAB „Wykorzystanie przedziałów ufności do oceny liniowości charakterystyki przetwarzania przetworników pomiarowych”

8.02.2021

Autor: 
LAB, Przemysław Otomański
Zdjecie artykułu: 
LAB 1/2006

 

Wykorzystanie przedziałów ufności do oceny liniowości charakterystyki przetwarzania przetworników pomiarowych

 

Przemysław Otomański


Wstęp

 

W wielu zagadnieniach praktycznych, badania związku między zmiennymi losowymi Xi Xsprowadzają się często do wykrycia związku pomiędzy pobudzeniem X, a obserwowanym skutkiem Y, czyli odpowiedzią danego układu fizycznego. Badamy wówczas związki pomiędzy zmiennymi X i Y. Pomiary tych wielkości można traktować jako współrzędne punktów na płaszczyźnie.

 

Analiza korelacyjna pozwala wyznaczyć stopień powiązania między badanymi zmiennymi losowymi. Potrzebny jest jednak opis, na podstawie którego można by dokonań przewidywań w odniesieniu do jednej zmiennej przy założeniu wartości pozostałych zmiennych. Aby zatem określić zależności funkcyjne, należy różne wartości zmiennej zależnej, jaką jest zmienna losowa Y, zastąpić jedną wartością. Załóżmy, że wartością tą będzie warunkowa wartość oczekiwana:

 

 

Więcej »

 

Źródło artykułu: LAB, rok 11, nr 1, s. 37-40 (nr 1/2006).